Другите За Нас

Фондация За Доброто

Благодарствено писмо

Фондация За Доброто

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

Съвместна инициатива с "Операция Плюшено Мече"

Почетен Приз - Добродетел 2022

Почетен Приз

Добродетел 2022
Национално Сдружение На Сираците В България

Индивидуален Почетен Приз

Почетен Приз

Добродетел 2021
Национално Сдружение На Сираците В България

Индивидуален Почетен Приз 2020

Почетен Приз

Добродетел 2020
Национално Сдружение На Сираците В България

Почетен Приз - Добродетел 2019

Почетен Приз

Добродетел 2019
Национално Сдружение На Сираците В България