Медии

Интервю

„Идеята се роди 2019 г. ,когато много помагах на мои приятелки мексиканки и полякини за техните благотворителни дружества и реших, че можем и ние да направим нещо такова. 

И понеже нямах доверие на никой, реших, че и сама мога да се справя с това. И предложих на моята приятелка Емилия Иванова да направим нещо.