Първата акция по събиране на дрехи
Благотворителност, Инициативи, Успешни Истории

Първата ни акция по събиране на дрехи

Вече можем да споделим точни подробности къде отидоха вашите кашони с дрехи и играчки, които бяха изпратени вчера за България!
 

       1) 5 кашона с дрехи и играчки бяха изпратени до Национално сдружение на сираците в България в град Плевен. Те ще бъдат разпределени по домове за деца в Пловдив, Варна и София;

       2) 2 кашона с дрехи заминаха за Пловдив, лично изпратени на Сергей Димитров, бивш възпитаник на Пловдивски дом за сираци, който лично ще ги достави до местни домове за деца;

       3) 1 кашон с играчки беше изпратен до окръжна болница „Св. Марина“ във Варна, в детското психиатрично отделение, където живеят раково-болни деца и са в голяма нужда от играчки;

       4) 1 кашон с дрехи беше изпратен до село Дисевица, община Плевенска, с летни дрехи на възраст 8-18 год, откъдето получихме сигнал и молба за помощ; 

      5) 1 кашон с дрехи замина за село Брестовица, да помогне на Катя Илиева, която гледа своите две момчета с ТЕЛК на 12 и 18 г., както и зълва си и свекърва си, които са с шизофрения.

***Общото тегло на изпратените дрехи и играчки за България възлиза на 429 паунда.

***Кашоните се очаква да пристигнат в срок от 2 до 6 седмици, изпратени са с различни видове услуга според финансовите ни възможности. Ще публикуваме нови данни след успешното им получаване.

***Поради огромния интерес към нашата първа благотворителна акция, разходите за транспорта надвишиха получените чрез спонсорство $560 за транспорт до България. Общата сума за изпращане на всички кашони беше $1000. Поради това беше заплатена с лични средства на екипа. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!