Инициативи, Успешни Истории

Почистване на района около Църквата Света София

За поредна година Сдружение Българка и приятели организираха инициатива по почистване и облагородяване на района около Църквата Света София в Чикагското предградие Дес Плейнс. 
 
Благодарим на всички доброволци,които се отзоваха!
Всеки път ставаме все повече и повече!
Доброто е заразно!