Благотворителност, Дарения, Инициативи, Успешни Истории

Заедно постигнахме целта: Успешна кампания за Първо ОУ “Васил Левски” във Вълчедръм

С невероятна радост и благодарност към всички вас, искаме да споделим, че нашата дарителска кампания в подкрепа на децата от Първо ОУ ”Васил Левски” във Вълчедръм е завършила успешно!

Благодарение на вашата щедрост, ангажимент и подкрепа, успяхме да съберем необходимите средства, които ще променят живота на тези деца и ще подобрят условията им за учене.

Вие направихте това възможно. Вашата подкрепа има огромно значение и буквално променя животи.

От името на децата и нашия екип в Асоциация Българка, искаме да ви кажем голямо ‘Благодарим ви!’.

С вашата помощ, ние продължаваме да работим върху нашата мисия за създаване на по-добра България, където и да живеем.

Благодарим ви за вашата подкрепа, заедно постигаме още повече!